Visie

AUSR Orca en USR Triton

Onze visie.

 

Utrecht is een echte sportstad met ruim 350 sportverenigingen en meer dan 70 verschillende sporten In 2016 vonden voor de 28ste keer de Olympische spelen plaats en voor de 17de keer de paralympische spelen. Op deze twee spelen was Utrecht binnen verschillende disciplines vertegenwoordigd: o.a. hockey, zwemmen, atletiek, roeien, rolstoeltennis en triathlon.

 

Opmerkelijk is dat meer dan een derde van de deelnemers van de Utrechtse Olympiërs bestaat uit de roeidiscipline, namelijk 6 van de 15 sporters. Roeien is een diverse sport die op verschillende manieren in te vullen is voor alle leeftijden, zowel competitief als recreatief, zowel individueel of als ploeg.

 

Dit wordt duidelijk uit de cijfers van de historie van de Utrechtse Olympische wereld waar de teller begint te lopen met de Olympiade van 1964 in Tokio en eindigt met Rio de Janeiro in 2016, waar een zilveren medaille voor de W4x en een bronzen plak voor de M8+ is behaald.

In totaal zijn er door de jaren heen 93 olympische medailles gehaald door Utrechtse sporters, waarvan 30 gouden. De roeisport is van dit aantal een discipline die structureel goed presteert met een aandeel van 16 procent in het totale klassement Daarnaast staat de teller voor Nederlandse roeimedailles op 27, Utrechtse roeiers zijn bij 55%, 15 medailles, betrokken geweest.

Alle drie de Utrechtse Roeiverenigingen (U.S.R. Triton, A.U.S.R. Orca en URV Viking) waren vertegenwoordigd en hebben bijgedragen aan deze klassering. De genoemde getallen spreken sinds de Olympische spelen van 2000 in Sydney steeds vaker in het voordeel van de Utrechtse roeiers; vrijwel elke Olympiade worden er medailles mee naar huis genomen.

 

De uitdaging

Men zou op basis van bovengenoemde successen kunnen concluderen dat het goed gaat met het Utrechtse roeien. De realiteit is echter dat de roeisport in Utrecht te maken heeft met behoorlijk wat bedreigingen en de trainingsomstandigheden op het Merwedekanaal aan de ondergrens/minimale kwaliteit zitten (Bron: KNRB). Maar helaas zijn er behoorlijk wat bedreigingen voor toekomstig succes. De ruim 2.000 leden van de drie Utrechtse roeiverenigingen maken zich zorgen over de toekomst van de roeisport op het Merwedekanaal, het enige beschikbare roeiwater in Utrecht. Door verschillende ontwikkelingen wordt het doorzetten van de succesvolle prestaties verhinderd. Plannen van gemeente en projectontwikkelaars om langs het Merwedekanaal te ontwikkelen en bouwen (met bijbehorende tijdelijke en permanente overlast) zorgen voor versmalling van roeiwater, toename van recreatievaart door nieuwe haventjes en belemmeringen op het kanaal in de vorm van nieuwe bruggen. Ook spreekt men op de langere termijn voor het rondje rond de stad varen, indien de Leidsche Rijn wordt doorgetrokken tot aan de singels. Watertaxi’s, speedbootjes en zwemmers zullen een steeds groter gedeelte van het water claimen waardoor het toch al krappe roeiwater heel beperkt is. In de huidige situatie is het al zeer lastig om lange afstanden te varen zonder stil te liggen, iets wat juist essentieel is voor roeien op hoog niveau.

 

"Een training op het Merwedekanaal is te vergelijken met een 100m sprint van Dafne Schippers, terwijl ze onderweg moet stoppen om haar veters te strikken" ́

- Sjoerd Hamburger (Orca), tweevoudig Olympiër & winnaar Oxford-Cambridge Boatrace, uit: Roeien in een Topstad

 

De noodzaak

Momenteel worden er oplossingen bekeken voor een ontwikkeling van het Merwedekanaal te Utrecht zonder dat de kwaliteit van het Utrechtse roeien nog meer wordt geschaad. De Utrechtse roeiverenigingen vinden het belangrijk dat het Merwedekanaal als sportieve ader binnen een gezond, duurzaam en hoogstedelijk gebied zal blijven stromen.

 

Om, in afwachting van politieke besluitvorming, wel op hoog niveau te blijven roeien en prestaties te verbeteren zijn U.S.R. Triton en A.U.S.R. Orca op zoek gegaan naar een tijdelijke oplossing voor de toproeiers om garant te kunnen staan voor kwalitatief goede en veilige trainingsmogelijkheden.

De Utrechtse Roeiverenigingen hebben de ambitie om het behaalde resultaat voort te zetten en te overstijgen in de toekomst. Hierbij is het faciliteren dergelijke trainingsmogelijkheden van zeer essentieel belang. Hierbij speelt optimaal trainingswater een belangrijke, zo niet dé belangrijkste, rol.

 

Om in de toekomst dezelfde resultaten te kunnen behalen dient er echter iets te veranderen in de huidige situatie. De Utrechtse Roeiverenigingen denken een tijdelijke oplossing gevonden te hebben gevonden om hun toproeiers dichtbij de stad Utrecht te kunnen blijven voorzien van goede trainingsmogelijkheden. Deze oplossing lijkt gevonden te zijn op het Sluiseiland te Vianen.

 

Zoals eerder benoemd betreft dit een tijdelijk oplossing totdat er meer duidelijkheid is voor de toekomst van de roeiverenigingen aan het Merwedekanaal te Utrecht. De roeiverenigingen blijven inzetten op behoud van de trainingslocatie te Utrecht, maar in verband met de huidige situatie zijn zij genoodzaakt om met hun toproeiers uit te wijken.

 

De verenigingen

De roeiverenigingen zijn een van de oudste en grootste studentensportverenigingen in Utrecht. De verenigingen zijn zich er van bewust dat zij geen alleenrecht hebben op het Merwedekanaal en zijn daarom samen met de Gemeente Utrecht op zoek naar een oplossing voor het bevaarbaar houden van het kanaal voor de roeiers. Daarbij wordt ook gekeken naar het maatschappelijk belang van de herinrichting van het kanaal.

Niet alleen op sportief niveau willen de verenigingen iets voor de gemeente Utrecht betekenen maar ook op maatschappelijk vlak zijn beide verenigingen betrokken. Zo is er, door middel van verschillende projecten (bijvoorbeeld stichting Move), in verschillende wijken van Utrecht getracht het straatbeeld op een positieve manier te beïnvloeden.

 

Daarnaast zetten de verenigingen zich in middels schoolroeien, dat houdt in dat sportfaciliteiten worden aangeboden aan kinderen die mogelijk anders niet met (deze) sport in aanraking zouden komen. Ook organiseert men activiteiten waarbij de nabije buurt wordt uitgenodigd en wordt continu overlegd met gemeente, buurt en andere partners om de omgeving van de Driewerf te verbeteren.

 

Verder hebben de roeiverenigingen ook op cultureel gebied een aandeel in de maatschappij door de oude tradities en goede gewoontes horende bij de studenten- en sportcultuur. U.S.R. Triton en A.U.S.R. Orca zijn een onuitputtelijke bron van creativiteit en sportiviteit waarbij de high potentials zich ontwikkelen, en zich op allerlei verschillende vlakken inzetten voor de stad Utrecht.

 

De toekomst

Sinds de eerste roeihalen ruim 130 jaar geleden is het Merwedekanaal het enige roeiwater in Utrecht, mogelijk zal hier in de toekomst verandering in komen met een mogelijke watersportbaan, deze zou eventueel uitkomst kunnen bieden voor de drukte die, vooral tijdens het hoogseizoen, nu al zorgen baart. Momenteel worden er verschillende locaties voor een dergelijke baan besproken. Mogelijke locaties bevinden zich in Rijnenburg, de Haarrijnse plas, of op het Science Park Utrecht. Deze plannen zijn echter nog lang niet zo ver dat er gesproken kan worden over een permanente en structurele, alternatieve oplossing voor het probleem waar de Utrechtse roeiverenigingen tegen aan kijken. In verband met bovengeschetste problematiek is daarom gekozen voor deze tijdelijke oplossing te Vianen om het medaillepeil van de afgelopen Olympische Utrechtse toproeiers te overstijgen bij de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

 

 

 

Meer weten over de ambities van Utrechtse roeiers en de uitdagingen van het Merwedekanaal?

 

Lees het rapport “Roeien in een Topstad”

 

Volg Merwedekanaal030 op Facebook

 

Of neem contact met ons op

 

CONTACT

 

Verlengde Hoogravenseweg 13

3525 BB, Utrecht

 

 

 

DEEL ONS PROJECT

WERKGROEP VIANEN

 

Leden van Orca en Triton vormen samen de drijvende kracht achter Roeien in Vianen

 

Meer weten over de werkgroep?

Neem contact met ons op

Copyright 2016 @ All Rights Reserved "Roeien in Vianen"